Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik širi vedenje o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi v mednarodnem okviru, spodbuja mednarodno slovenistično raziskovanje, organizira strokovna in znanstvena srečanja ter razvija celotno infrastrukturo za doseganje, preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika.

Center deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Njegova dejavnost je organizirana v šestih posebnih programih. Dejavnosti Centra sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 

Center ni od včeraj; za kratko zgodovino kliknite TUKAJ.

 

Predstojnik Centra

red. prof. dr. Marko Stabej

 


 

          URADNE URE

 

          PONEDELJEK–PETEK: 11.00–13.00

          SREDA: 11.00–15.00 (vsako prvo sredo v mesecu od 11.00 do 17.00)

 

          KONTAKTI

          


 

Univerza v Ljubljani 

Filozofska fakulteta

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik
Kongresni trg 12
SI-1000 Ljubljana

 

 

 

 

 

 

 

 

www.taxi-design.com Izobraževanje Slovenščina na tujih univerzah Izpitni center Seminar slovenskega jezika, literature in kulture Projekti Simpozij Obdobja Založništvo Tečaji slovenščine Center za Slovenščino Center za Slovenščino Simpozij Obdobja Slovenščina na tujih univerzah Projekti Seminar slovenskega jezika, literature in kulture Izpitni center Izobraževanje Založništvo Tečaji slovenščine Tečaji slovenščine