SIMPOZIJ OBDOBJA 34

SLOVNICA IN SLOVAR – AKTUALNI JEZIKOVNI OPIS

 

 

PROGRAM 34. SIMPOZIJA OBDOBJA

 


 
Splošno o simpoziju Obdobja
 
Vsakoletni tridnevni simpozij Obdobja v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi je zasnovan kot mednarodno znanstveno humanistično srečanje, zato se ga udeležujejo poleg domačih in tujih jezikoslovcev ter literarnih teoretikov tudi strokovnjaki drugih humanističnih ved.

Simpozij Obdobja spada med tradicionalne mednarodne prireditve Oddelka za slovenistiko, ki znotraj svojega dolgoročnega krovnega programa tudi predlaga in izbere vsakoletno temo Simpozija.
 

Kontakt:
dr. Damjan Huber
dr. Mojca Nidorfer Šiškovič
simpozij@ff.uni-lj.si, 00386 1 241 86 76

 

www.taxi-design.com Izobraževanje Slovenščina na tujih univerzah Izpitni center Seminar slovenskega jezika, literature in kulture Projekti Simpozij Obdobja Založništvo Tečaji slovenščine Center za Slovenščino Center za Slovenščino