Izpit na osnovni ravni

Z uspešno opravljenim izpitom na osnovni ravni kandidat dokaže, da

  • se lahko v veliki meri samostojno sporazumeva v predvidljivih sporazumevalnih položajih ob vsakdanjih temah,
  • razume bistvene informacije v krajših, enostavnih zapisanih in govorjenih besedilih,
  • zna ob navodilih napisati krajše besedilo za vsakdanjo rabo,
  • je njegovo govorno in pisno izražanje sicer preprosto, a dovolj ustrezno in pravilno, tako da sporazumevanje poteka nemoteno.

 

Sestava izpita na osnovni ravni

Del izpita

Vsebina

Čas reševanja

Delež pri oceni

Poslušanje

Kratki pogovori, kratka obvestila/mnenja, daljši pogovor, navodila

25 min.

25 %

Branje

Kratka in daljša besedila iz različnih tiskanih medijev in spletnih strani

40 min.

25 %

Pisanje (vodeno, ob branju)

Kratko praktično besedilo, odgovor na pismo

40 min.

25 %

Govorjenje (vodeno, ob predhodni pripravi)

Predstavitev (sebe), opis slike, igra vlog

10–15 min.
(+ 10 min. za pripravo)

25 %

SKUPAJ ZA IZPIT

135 minut

 

Naloge za posamezne dele izpita si lahko ogledate tukaj.

 

Ocenjevanje

www.taxi-design.com Izobraževanje Slovenščina na tujih univerzah Izpitni center Seminar slovenskega jezika, literature in kulture Projekti Simpozij Obdobja Založništvo Tečaji slovenščine Center za Slovenščino Center za Slovenščino