SLOVENSKA BESEDA V ŽIVO 2

  

Slovenska beseda v živo 2

Učbenik za nadaljevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika (B1); textbook and handbook

 
Avtorice: Andreja Markovič, Danuša Škapin, Mihaela Knez,
Nina Šoba
 
Leto izida: 2004
Št. strani: 151/112
ISBN: 978-961-237-095-8
978-961-237-096-6

The textbook Slovenska beseda v živo 2 for intermediate courses of Slovene as a second/foreign language, was designed as a sequel to the textbook with the same title for beginners' courses of Slovene as a second/foreign language. The material requires 200 to 240 lessons; however in some cases more lessons could be necessary. It is not intended for self-learning: the programme of the textbook should be carried out with a teacher. The textbook is accompanied by a CD with recordings of various texts from the textbook. The additional exercises intended for practice, revision, and acquisition of grammar as well as vocabulary are set out in a workbook.

 

The teacher's handbook to Slovenska beseda v živo 2 is avaible HERE.

 

Contents

 

Uvod

1. Pa začnimo …
2. Pot pod noge!
3. Ljubo doma, kdor ga ima
4. Petek je dan za …
5. Kar se Janezek nauči …
6. Hura, službo imam!
7. Kako se počutite?
8. Naši sosedje, naša soseska
9. Svet okoli nas
10. Pokaži, kaj znaš!

Zapis govorjenih besedil
Podrobno kazalo

www.taxi-design.com Education Slovene at Foreign Universities Examination Center Seminar of Slovene Language, Literature and Culture Projects Symposium Obdobja Publishing Courses of Slovene Centre for Slovene Centre for Slovene